Dagbesteding SMART biedt zinvolle en duurzame dagbesteding aan mensen van verschillende leeftijden met een beperking of specifieke hulpvraag. Te denken valt aan mensen met een licht verstandelijke beperking, een gedragstoornis, PDD-NOS,
en /of AD(H)D.
Dit houdt in dat deelnemers op de boerderij activiteiten en werkzaamheden uitvoeren die hun welzijn bevorderen.

Dagbesteding SMART biedt een werkplek voor mensen die graag arbeidsmatig aan de slag willen. Er wordt dagbesteding aangeboden aan mensen die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan werk in sociale werkplaatsen of in het bedrijfsleven. Door werkervaring op te doen en vaardigheden te leren in een werksituatie, wordt de overgang naar werk in bijvoorbeeld het bedrijfsleven gemakkelijker gemaakt.

Door het bedrijfsmatige karakter van de boerderij is het mogelijk deelnemers zinvolle activiteiten aan te bieden, of zij nu een agrarische achtergrond hebben of niet. De deelnemers dragen bij in het daadwerkelijk functioneren van het bedrijf, al zijn de werkzaamheden en het werktempo aangepast aan de hulpvraag.

Ook is het belangrijk om te weten dat het werk geen plichtmatig karakter heeft. Er hoeft namelijk geen productie gedraaid te worden. Daardoor worden er geen eisen gesteld aan werktempo, maar deelnemers kunnen wel leren een arbeidsritme op te pakken. Tevens krijgen deelnemers de kans om motorische of sociale vaardigheden te stabiliseren en te ontwikkelen. Ook is het mogelijk per deelnemer een individueel begeleidingsplan op te zetten als stap richting bijvoorbeeld het betaalde arbeidstraject.