Algemeen

Statutaire naam: Stichting Dagbesteding Smart
RSIN / fiscaal nummer: 8212.61.678
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer kantoor: 0341-550864
E-mailadres: info@dagbestedingsmart.nl
Website: www.dagbestedingsmart.nl
Postadres: Slagsteeg 31
3853 MA Ermelo
IBAN: NL03RABO0153240601
KvK: 08206458

Doelstelling

Missie
Ieder mens heeft recht op ontplooiing en een volwaardige plaats in de samenleving.
Wij vinden dat het hebben van werk daarbij een belangrijke rol speelt.
Met betrokkenheid, lef en doorzettingsvermogen willen wij hier invulling aan geven.

Stichting Dagbesteding Smart heeft als doel,

Het aanbieden van dagbesteding voor mensen met een beperking zoals (s.g.) licht verstandelijk gehandicapt, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum of met een andere specifieke hulpvraag.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Publicatiepagina ANBI 2021: » Download

Raad van Toezicht
De heer M. A. Vos (Voorzitter)
De heer C.F. Baard (secretaris)

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers. Het bestuur ontvangt alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en onkosten.

Beloningsbeleid medewerkers:
Dagbesteding Smart volgt de CAO gehandicaptenzorg