Werkzaamheden: 
De werkzaamheden die door de medewerkers van de dagbesteding worden uitgevoerd bestaan uit werkzaamheden zonder werkdruk of productiedruk. Uitgangspunt voor de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd is de begeleidingsbehoefte van de medewerkers.

Voorkomende werkzaamheden zijn:

Werkzaamheden passen in het individuele ontwikkelingsplan van elke deelnemer. Dit betekent aansluiten bij de wensen, vaardigheden en mogelijkheden van de medewerkers.

Vakantierooster en vrije dagen van DagbestedingSmart

Dag Datum
Kerstvakantie26 dec t/m 1 januari
Goede vrijdag 7 april
Pasen 10 april
Koningsdag27 april
Hemelvaartsdag en vrijdag18/19 mei
Pinksteren29 mei
Zomervakantie17 t/m 28 juli 2023