Werkzaamheden: 
De werkzaamheden die door de medewerkers van de dagbesteding worden uitgevoerd bestaan uit werkzaamheden zonder werkdruk of productiedruk. Uitgangspunt voor de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd is de begeleidingsbehoefte van de medewerkers.

Voorkomende werkzaamheden zijn:

Werkzaamheden passen in het individuele ontwikkelingsplan van elke deelnemer. Dit betekent aansluiten bij de wensen, vaardigheden en mogelijkheden van de medewerkers.

Vakantierooster en vrije dagen van DagbestedingSmart

Dag Datum
Goede vrijdag 15 april
Pasen 18 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsdag en vrijdag26/27 mei
Pinksteren6 juni
ZomervakantieIn overleg met Smart
Kerstvakantie 25 december t/m 3 januari