Missie:
Ieder mens heeft recht op ontplooiing en een volwaardige plaats in de samenleving. Wij vinden dat het hebben van werk daarbij een belangrijke rol speelt. Met betrokkenheid, lef en doorzettingsvermogen willen wij hier invulling aan geven.

Visie:
We bieden arbeidsmatige dagbesteding aan deelnemers van verschillende leeftijden met een beperking of specifieke hulpvraag. Dit houdt in dat deelnemers met behulp van (intensieve) begeleiding, activiteiten en werkzaamheden uitvoeren die hun welbevinden bevorderen en die gericht zijn op het behouden en/of vergroten van vaardigheden en zelfredzaamheid. Smart biedt een werkplek voor mensen die graag arbeidsmatig aan de slag willen, maar (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan (begeleid) werk of een reguliere baan. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot recreatieve dagbesteding.