Om rekening te kunnen houden met de mogelijkheden en behoeften van elke individuele deelnemer, is er professionele pedagogische begeleiding aanwezig. Onze opdracht is ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en in zijn eigen tempo kan werken aan persoonlijke doelen.

Dagbesteding SMART werkt met de methodiek Competentie Gericht werken. Deze methodiek gaat uit van wat de mens al kan, en van daaruit deze vaardigheden verder uit te bouwen.

Van elke deelnemer wordt in kaart gebracht waar zijn/haar kwaliteiten liggen. Er wordt dus gekeken naar wat de medewerker wel kan, en niet naar wat de medewerker niet kan. Met andere woorden: ‘Wat zijn de competenties van de medewerker?’.
Alles zal er om draaien deze competenties te versterken, te vergroten en uit te breiden in de loop van het traject. Vanuit deze uitgangspositie wordt methodisch gewerkt om de vooraf gestelde doelen te realiseren. Daartoe worden de einddoelen opgesplitst in kleinere stapjes van subdoelen en werkpunten.Die persoonlijke einddoelen worden door elke deelnemer afzonderlijk met zijn
begeleider(s) besproken en vastgesteld.
Een voorbeeld kan zijn:

  1. Het ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties.
  2. Het stimuleren van fysieke en motorische ontwikkeling.
  3. Het verwerven of het versterken van een positief zelfbeeld.
  4. Het ontwikkelen van handvaardigheden.

Tijdens het werken aan einddoelen zou het zo kunnen zijn dat de werknemer toe groeit naar een volgende stap. Bijvoorbeeld het werken in een sociale werkplaats, of een betaalde baan.
Voor welk doel er ook gekozen wordt in overleg met de begeleider en de medewerker, motivatie is altijd essentieel. Juist daarom kiezen wij ervoor om transparant te werken, en onze medewerkers bij de zaken op de boerderij te betrekken.
Een positieve, transparante op samenwerking gerichte sfeer dragen bij om de medewerkers te motiveren, maar ook dat zij op deze manier hun eigen motivatie behouden. Dit kan leiden tot een vergroting van de ik-sterkte waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. En zodra dat tot resultaten leidt, neemt ook het zelfvertrouwen toe.
Dit wil de dagbesteding samen met de medewerker voorzetten tot een stijgende lijn en dit steeds verder uitbouwen.

SMART is van mening dat zelfstandig kunnen werken, samenwerken, enthousiasme, inzicht en geloof in eigen kunnen van grote invloed zijn op ieders ontwikkelingsmogelijkheden. Deze factoren zijn voor ons belangrijker dan beperkingen en stoornissen.